آموزش HTML5

آموزش HTML5

آموزش HTML5

من معتقدم HTML5 دستاورد بزرگی خواهد بود (بسیاری از مردم هم چنین اعتقادی دارند.).

این برنامه ممکن است روش لباس پوشیدن و غذا خوردن ما را تغییر ندهد،

اما مطمئنا روش توسعه ی برنامه های وب و طراحی صفحات وب را در ۱۰ سال آینده تغییر خواهد داد.

به هرحال این صفحه آموزش HTML نمی باشد. HTML5 چیز کاملا جدیدی نمی باشد.

بسیاری از ویژگی های HTML5 از HTML4 یا HTML1.0 گرفته شده اند.

با زمان و انرژی محدودم می توانم فقط آنچه را در HTML5 جدید است و تمرینات قدیمی که دیگر مورد استفاده نیستند را پوشش دهم.

آموزش HTML5

این یک سایت HTML5 می باشد. هنگامی که در حال کشف و یادگیری HTML5 هستم،

امیدوارم بتوانم آنچه را که یاد گرفته ام با شما به اشتراک بگذارم.

” دو نوع انگیزه وجود دارد که با دونوع هدف منطبق می شود.

انگیزه های سلطه گرایی هستند که هدف آنها رسیدن به متعلقات شخصی می باشد که نمی توان به اشتراک گذاشت و در مرکز انگیزه ی مادی قرار می گیرند.

انگیزه های خلاقانه نیز وجود دارند که هدف آنها آوردن اموالی است که در آنها هیچ گونه تملک و یا شخصی بودنی وجود ندارد.

بهترین زنگی، آن زندگی میباشد که انگیزه های خلاقانه بیشترین نقش را داشته و انگیزه های مالی کمترین را.

برتراند راسل (۱۸۷۲ –۱۹۷۰)

با توجه به این نوشته HTML5 یک نسخه ی در حال کار می باشد. به عبارت دیگر HTML5 هنوز یک کار در حال پیشروی می باشد.

ویژگی های آن در W3C منتشر شده و روز به روز تغییر می کند.

 

منبع: tahlildadeh.com