به گزارش معراج به نقل از نود

گریزمن جای کوتینیو را پر خواهد کرد؟

به گزارش وبسایت نود، بارسلونا فاصله زیادی با جذب گریزمن ندارد. در این در حالی است که پیش تر بحث جدایی کوتینیو از بارسا مطرح بود و با حضور گریزمن، این موضوع جدی تر از قبل مطرح می شود.

۱۸۷۸