به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهرجزئیات طرح شبانه روزی شدن پایتخت