به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهررونمایی از سایت اطلس جهادگران