به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهرمراسم افطار رزمندگان گردان تخریب لشگر ۴۳