به گزارش معراج به نقل از خبرگزاری مهرحال و هوای مسجد مقدس جمکران درآستانه نیمه شعبان