?روایت اخلاقی/?

?من اَصلَحَ مَا بینَهُ و بَینَ اللهِ اَصلَحَ اللهُ مَا بینَهُ و بینَ الناسِ و مَن اَصلَحَ اَمرَ آخرتِهِ اَصلَحَ اللهُ لَهُ اَمرَ دنیاهُ و مَن کانَ لَهُ مِن نفسِهِ واعظٌ کانَ علیهِ مِنَ اللهِ حافظٌ.?نهج البلاغه حکمت 89

(هر کس رابطه میان خود و خدا را اصلاح کند خداوند رابطه میان او با مردمان را اصلاح خواهد کرد.و هر کس کار اخرت خود را درست کند خداوند کار دنیایش را درست خواهد کرد.و هر کس از خود بر خویشتن واعظی باشد خداوند را بر او حافظ(نگهبانی)خواهد بود).

کانال تجزیه ترکیب