? #خُذِالعَفو ⚘

?هر جا می روی #عفو و #بخشش

نزدت باشد?

?? #احسان داشته باشی ??

 

کانال تلگرام نیلی ترین ?️ t.me/NiliTarin ??