?ویژه ولادت امام جواد(ع)
?لوح| رهبرانقلاب: مبتکر بحث آزاد اجتماعی #امام_جواد است.

☑ @Khamenei_ir